Informe anual de l’economia catalana 2018

/, Manresa/Informe anual de l’economia catalana 2018

Informe anual de l’economia catalana 2018

Aquest dilluns, a la Delegació del Govern a la Catalunya Central alguns agents econòmics i socials del territori vàrem assistir a la presentació del l’Informe Anual de l’Economia Catalana 2018.

 

A continuació us detallem les dades més importants:

 

 • El PIB mundial va créixer un 3,6% al 2018  (3,8% el 2017).

 

 • El creixement continuat ha permès recuperar el nivell de PIB per habitant en volum d’abans de la crisi.

 

 • L’economia catalana, una de les més dinàmiques de la zona euro.
  • Manté un creixement significatiu (2,6%) però més moderat que en anys anteriors per un entorn exterior menys favorable. Ha mostrat un elevat grau de resiliència.

 

 • Fortalesa de la demanda interna, sobretot de la inversió
  • La demanda interna contribueix en 2,2 punts al creixement.
  • Augment més moderat de tots els components de la demanda però destaca el creixement notable de la inversió (4,6%).
  • Creixement a tots els grans sectors econòmics excepte l’agricultura.

 

 • Xifres macroeconòmiques de les comarques centrals
  • El PIB entre el 2015 i 2016 va créixer al mateix ritme que a Catalunya (4,2%).
  • Entre 2011 i 2016 el PIB va créixer un 8,9%, per sobre de la mitjana de Catalunya (7,2%).

 

 • La població de Catalunya serà de 8 milions el 2030
  • Catalunya creixerà per la immigració, ja que el saldo natural serà negatiu o molt feble.
  • En l’horitzó 2030 la població major de 65 anys serà d’1,8 milions.
  • A les comarques centrals, el creixement en el període 2018-2030 serà moderat (d’un 5,5%).

 

 • El saldo amb l’exterior representa un 12,2% del PIB
  • El 2018 el superàvit exterior va ser d’uns 30.000M€, un 12,2% del PIB. El saldo amb l’estranger va ser del 5,7% i el saldo amb la resta de l’Estat, del 6,5%.
  • Les exportacions totals (béns i serveis) a l’estranger han moderat el creixement fins al 2%. Les importacions han tingut una evolució més positiva i han crescut al 3,6%.

 

 • Entre 2009 i 2018 l’increment de les exportacions ha estat del 72,8%.
  • Les exportacions de béns a l’estranger el 2018 van moderar-se (creixent un 1,1% en termes corrents), condicionades per l’afebliment del comerç a Europa. Les importacions van mantenir un elevat ritme de creixement (6,9%).

 

 • Turisme a les comarques centrals
  • Al conjunt de Catalunya: Evolució molt positiva del turisme estranger el 2018 i augment de la seva despesa. Augment turisme de països fora de la UE, com els EUA.
  • Destaca la disminució de pernoctacions el establiments hotelers.

 

 • La confiança empresarial va ser positiva durant el 2018
  • Els resultats financers impulsen la rendibilitat financera.
  • Les inversions privades van augmentar un 68%, i augmenten les inversions el start ups el 13,4%.
  • L’activitat emprenedora (8,1%) més alta que en la majoria de països de l’entorn va seguir creixent el darrer any.

 

 • El nombre d’empreses actives creix el 2017
  • A les comarques centrals el nombre de comptes de cotització amb assalariats creix un 0,3% fins als 13.531 comptes.
  • En mig de tensions institucionals remarcables, el nombre d’empreses actives va continuar creixent el 2017.
  • El 2017 va augmentar un 1,5% el nombre d’empreses amb domicili social a Catalunya.
  • Van créixer en especial les empreses de dimensió més gran i les del sector industrial.

 

 • La taxa d’atur continua a la baixa i se situa a (11,5%) la taxa d’atur més baixa en una dècada
  • Millora generalitzada de la taxa d’atur per col·lectius, però destaquen elevades els joves de 16 a 24 anys o estrangers no comunitaris.

 

 • El 2018 van crear-se en mitjana 86.700 nous llocs de treball assalariats.
  • 68,3% indefinits, 31,7% temporals.

 

 • El mercat de treball a les comarques centrals
  • 173.720 afiliats.
  • Taxa d’atur d’un 10,4%.
  • Aturats: 20.024 persones.

 

 • El 2018 els costos laborals van augmentar un 2%
  • L’augment del cost salarial fa que es mantingui el poder adquisitiu dels salaris.
  • Augment sobretot en el sector serveis.

 

 • Inflació
  • Ha estat d’un 1,8% de mitjana el 2018

 

 • Creix la taxa de risc de pobresa per a les dones

 

 

Per consultar l’informe complet, podeu accedir al lloc web d’economia catalana del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

http://economia.gencat.cat

By |2019-07-29T10:06:06+02:00juliol 26th, 2019|General, Manresa|No hi ha comentaris