Bases “CONCURS CIRC RALUY LEGACY 2023”

//Bases “CONCURS CIRC RALUY LEGACY 2023”

Bases “CONCURS CIRC RALUY LEGACY 2023”

Condicions i Bases legals

L’Associació d’Empresaris Els Trullols Parc, a través de la xarxa social Facebook, realitzarà el sorteig de 1 PACK FAMILIAR D’ENTRADES (4 assistents) per al CIRC RALUY LEGACY a Manresa per a la funció del divendres 17 a les 18:30h, entre tots aquells usuaris que siguin seguidors del perfil d’Instagram i PARTICIPIN al sorteig seguint les instruccions de participació. Per a poder participar als sortejos d’Els Trullols Parc, caldrà que els participants acceptin les presents Condicions legals, així com les pròpies condicions legals de la xarxa social mitjançant la qual accedeixin al concurs.

 

Bases legals del sorteig:

 

1. Organitzador:

 

Associació d’Empresaris Els Trullols Parc – C/ Josep Comas i Solà 27 baixos (08243, Manresa – Barcelona) CIF: G65560682

 

2. Característiques del concurs.

Data d’inici i final per a la participació: (13/03/2023 a les 12:00h fins el 15/03/2023 a les 12:00h).
Data realització sorteig: (15/03/2023 a les 12:15h).
Sorteig gratuït
Modalitat de sorteig: Determinació per procediment automàtic.
Premi: 1 PACK FAMILIAR D’ENTRADES (4 assistents) per al CIRC RALUY LEGACY a Manresa per a la funció del divendres 17 a les 18:30h
Les entrades son personals i intransferibles, la recollida l’haurà d’efectuar el guanyador/a fins a 30 minuts abans de la funció a la taquilla del circ.

3. Normes i condicions per participar:

Ser resident a Espanya, ser usuari de la xarxa social Instagram, seguir el perfil d’Els Trullols Parc, comentar i compartir la publicació.
Estar clarament identificats com a persones físiques als seus perfils de les xarxes socials.
Ser majors de 16 anys, no obstant, aquells participants menors de 16 anys podran participar, però en el cas de resultar guanyadors a la recollida del premi hauran d’assistir amb els seus representants legals.

4. Penalitzacions en cas d’incompliment:

 

En el cas que Els Trullols Parc detecti que el participant ha realitzat qualsevol tipus de frau en relació al sorteig, aquest quedarà immediatament desqualificat. Els Trullols Parc en tant que organitzador, declina qualsevol tipus responsabilitat que es pogués exigir en el cas d’incompliment per part dels participants.

 

5.Cessió del dret d’imatge.

 

Els guanyadors i/o participants dels sortejos d’Els Trullols Parc acceptant les presents condicions, cedeixen el seu dret d’imatge pel que fa a aquelles imatges o la difusió dels resultats que Els Trullols Parc pugui publicar en relació al sorteig.

 

6.Reserves.

 

Atès el caràcter gratuït del present sorteig, l’Associació d’Empresaris Els Trullols Parc es reserva el dret de prorrogar o suspendre el sorteig (força major).

 

7. Dades de Caràcter Personal. En virtut d’allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, les dades personals facilitades per a esdevenir participant del sorteig d’Els Trullols Parc, quedaran registrades en un fitxer automatitzat del que és responsable l’Associació d’Empresaris Els Trullols Parc. Les dades facilitades pel participant podran ser utilitzades per a futures comunicacions, així com per a altres finalitats promocionals. En qualsevol moment el participant podrà exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació adreçant una sol·licitud al correu electrònic info@elstrullolsparc.cat o bé al local de l’Associació d’Empresaris Els Trullols Parc, al C/Josep Comas i Solà 27 baixos (08243, Manresa-Barcelona).

 

8. Fur i Jurisdicció.

 

Per a tots els dubtes i qüestions a que pugui donar lloc l’aplicació, interpretació o execució de les presents condicions, les parts, es sotmeten formalment i expressament, a la jurisdicció exclusiva dels Tribunals Espanyols, que resoldran d’acord amb el dret Vigent a les lleis Espanyoles.

By |2023-12-15T18:53:37+02:00març 13th, 2023|General|No hi ha comentaris