L’Associació

/L’Associació
L’Associació2024-05-20T16:43:33+02:00

El dia 24 de febrer del 2011, es va constituir legalment l’Associació d’Empresaris dels Trullols, degudament registrada a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia a la Generalitat de Catalunya amb el número 45.474.

L’Associació té com a objectiu ser un únic òrgan de representació, a més de:

  • Contribuir a millorar l’estat de conservació del polígon
  • Constituir-se com a interlocutor amb les administracions
  • Fer que Els Trullols sigui reconegut pels ciutadans com a font de riquesa i benestar.
  • Informar i assessorar als seus associats
  • Fomentar la relació de bon veïnatge

En aquests pocs anys de vida i recorregut les actuacions de l’entitat han col·laborat a la transformació de la zona Trullols Parc. La Junta Directiva pretén que la unió de les empreses ubicades als Trullols aporti valor i dinamisme i que la converteixi en un punt de referència en el món del oci, restauració, comerç, esport, etc..

Durant aquest temps hem potenciat al màxim la representativitat de l’entitat intentant integrar el màxim d’empreses en el projecte de l’Associació, també hem realitzat assemblees anuals de socis en les quals hem pogut recollir les aportacions de els empreses.

L’Associació manté un contacte informatiu continu amb els seus associats mitjançant notes informatives i amb les Newsletters que periòdicament confecciona l’entitat.

Organització com a mètode d’acció.

Situat al C/Josep Comas i Solà 27, baixos del polígon Industrial de Bufalvent, es disposa d’un local en el qual s’administra i dirigeix l’Associació d’Empresaris. L’horari d’atenció és de dilluns a dijous de les 14 a les 18 hores. En aquest mateix local és on es reuneixen les comissions de treball, la Junta Directiva i on es celebren les Assemblees anuals de socis o reunions extraordinàries.

“És el local de l’Associació”

L’organització de la Junta Directiva es composa en:

Xavi Padró Ros
President

Daniel Nova Torres
Secretari

Mateo Sorroche
Tresorer

Jordi Padró Vall
Vocal

La Junta es reuneix a petició de l’administració de l’Associació, prèvia convocatòria formal i ordre del dia. En aquest ordre del dia sempre hi ha un punt d’assumptes sobrevinguts on s’incorpora qualsevol qüestió d’actualitat.

Les persones que formen aquesta junta tenen voluntat de servei i treballen perquè Trullols Parc aconsegueix ser un punt de referència a la Catalunya Central.