Premi Iniciatives de Desenvolupament Empresarial

//Premi Iniciatives de Desenvolupament Empresarial

Premi Iniciatives de Desenvolupament Empresarial

L’Associació Gest!, amb el finançament de CaixaBank, i amb el suport del CEDEM de l’Ajuntament de Manresa, la UPC Manresa, la Fundació Universitària del Bages, convoquen el IV Premi Iniciatives de Desenvolupament Empresarial.  

Si tens ja un projecte empresarial en marxa o en fase de creació i establert o en previsió d’establir-se a la comarca del Bages  pots presentar la teva candidatura fins el 31 de març de 2020 a qualsevol oficina de “La Caixa” de la comarca del Bages.

PREMIS:

– Projectes amb activitat iniciada5.000€ a fons perdut (dotat per Caixabank) + 1.000€ a fons perdut (dotat per la UPC) + 1.500€ en concepte de beca d’estudis de Postgrau/Màster de l’àmbit d’empresa, del Centre Internacional de Formació Continua del Campus Manresa de la UVIC-UCC (dotat per la FUB).
– Per a projectes sense activitat iniciada: 2.000€ a fons perdut (dotat per Caixabank) + 1.500€ en concepte de beca d’estudis de Postgrau/Màster de l’àmbit d’empresa, del Centre Internacional de Formació Continua del Campus de Manresa de la UVIC-UCC (dotat per la FUB).

BENEFICIS ADDICIONALS:

Tots els projectes presentats  que obtinguin  una puntuació final mínima de 60 punts,  CAIXABANK es compromet a estudiar la possibilitat del seu finançament, amb el màxim import possible segons les necessitats manifestades en el projecte.

Per a obtenir aquest finançament, els projectes també hauran d’assolir un mínim del 50% de la puntuació màxima de cadascun dels conceptes avaluables.

Els conceptes a avaluar i la seva puntuació, es determinen més endavant.

– DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER PART DELS PROJECTES PARTICIPANTS:

• Pla empresa/pla inversió/ necessitats de finançament
• Balanç i compte explotació real/provisional dels exercicis que es considerin  adients
• Document signat autoritzant consulta per: CIRBE/RAI/ASNEF (persona física o persona jurídica)
• Document autoritzant a les entitats avaluadores a la consulta de la documentació  aportada.
• E-mail i telèfons de la persona/es titulars del projecte.
• Altra documentació que Obra Social “la Caixa”  consideri  necessària.

PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ: 

• Enviant un e-mail a : 0295@caixabank.com , adjuntant-hi la documentació sol·licitada.
• Personalment,  a través de qualsevol oficina de Obra Social “la Caixa”, radicada al Bages.
Trobareu tota la informació a les bases del premi.

PROJECTES SUSCEPTIBLES DE SER PRESENTATS:

Es podran  presentar tot tipus de projectes; tant de nova creació com  en funcionament.  La titularitat dels mateixos podrà ser tant de persones físiques com de qualsevol tipus de persones jurídiques.

AVALUACIÓ:

Els projectes presentats seran  avaluats per un tribunal format per les entitats participants : CAIXABANK – GEST! – CEDEM – FUB – EPSEM.

L’avaluació  es farà analitzant i puntuant els conceptes desenvolupats i consensuats per les entitats organitzadores, havent d’arribar a una puntuació mínima estipulada per a ser acreditat com a projecte finançable.

CONCEPTES A AVALUAR:

. Titularitat-antecedents: puntuació màxima: 30 punts

. Finalitat/viabilitat/credibilitat: Puntuació màxima: 30 punts

. Capacitat de generació de recursos: puntuació màxima: 40 punts

La puntuació  final obtinguda per a cada projecte, serà la mitjana de les puntuacions presentades per a les cinc entitats avaluadores.

 

Web:

Fins el 31 de març
2023-12-15T18:53:44+02:00