//Convocatòria eleccions a la Junta Directiva

Convocatòria eleccions a la Junta Directiva

Reunida la Junta Directiva el passat dia 26 de juny del 2017 es va acordar la convocatòria d’Assemblea General per celebrar les eleccions per la renovació dels càrrecs de la Junta Directiva de l’Associació d’Empresaris dels Trullols.

Seguint doncs el procediment electoral en data d’avui 3 de juliol del 2017 queda obert el procés electoral i per tant les eleccions tindran lloc el proper dia 3 d’agost del 2017 en el local de l’Associació a les 18 hores.

EL SECRETARI

Daniel Nova Torres

Els Trullols Parc a 3 de juliol de 2017

2017-07-12T17:54:52+02:00