AJUDES EMPRESES CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN ATUR

L’Ajuntament de Manresa convoca, mitjançant procediment en règim de concurrència competitiva, la concessió d’ajudes a les empreses per a la contractació de persones en situació d’atur.
Aquestes ajudes s’instrumentaran a través de 2 línies diferents:

Línia A.
Ajudes a les empreses i/o entitats, treballadors o professionals autònoms per a la contractació de persones aturades per desenvolupar algun projecte d’interès general o social inclòs en el Pacte de Ciutat.

Beneficiaris: empreses i/o entitats, legalment constituïdes, siguin persones físiques o jurídiques, que contractin persones en situació d’atur durant un període mínim de 3 mesos per desenvolupar un projecte d’interès general o social compres en algun dels àmbits establerts al Pacte de ciutat, publicat al web municipal:
http://www.manresa.cat/web/article/5854-pacte-de-ciutat-2015-2019

També podran ser beneficiaris els treballadors o professionals per compte propi o autònoms, sempre i quan contractin treballadors per compte aliena.
En qualsevol cas les persones beneficiàries hauran d’estar domiciliades al Bages o tenir un centre de treball al Bages.
Quantia de l’ajut: L’Ajut consistirà en cobrir el 100% dels costos salarials de la contractació del treballador/a fins a un màxim de 6 mesos.

Linia B.
Ajudes a les empreses i/o entitats per a la contractació de persones aturades
Beneficiaris: empreses i/o entitats, legalment constituïdes, siguin persones físiques o jurídiques, que contractin persones en situació d’atur durant un període mínim de 3 mesos.
També podran ser beneficiaris els treballadors o professionals per compte propi o autònoms, sempre i quan contractin treballadors per compte aliena.
En qualsevol cas les persones beneficiàries hauran d’estar domiciliades al Bages o tenir un centre de treball al Bages.
Quantia de l’ajut: L’Ajut consistirà en cobrir el 50% dels costos salarials de la contractació del treballador/a fins a un màxim de 6 mesos. En el cas que es contracti a una persona inclosa en el col·lectiu de risc d’exclusió social aquest percentatge serà del 75% del costos salarials
Normativa i documentació a presentar:

 

Presentació de sol·licituds:
El termini de presentació és del 21 de desembre de 2017 al 15 de gener 2018.
La documentació es pot presentar:
Telemàticament
Presencialment: a l’oficina d’atenció al ciutadà (OAC), situada a la Plaça Major núm. 1, en el següent horari d’atenció al públic (de dilluns a dijous de les 8:30 h a les 17:00 h i divendres de 8:30 h a les 14:00 h) o bé en qualsevol altre registre descentralitzat de l’Ajuntament en horari d’atenció: de les 8,30 h a les 13,30 h.

En qualsevol cas, estaran obligades a relacionar-se electronicament amb l’Administració i per tant hauran de formalitzar la sol•licitud a través de mitjans electrònics les persones següents:
– Les persones jurídiques
– Les entitats sense personalitat jurídica
– Aquelles que exerceixin una actuació professional per la qual es requereixi col•legiació obligatòria.
– Aquelles que representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electronicament amb l’Administració

 

Per a més informació i tràmits accediu a la web de l’Ajuntament de Manresa fent clic aquí

2019-01-07T16:50:38+02:00